“Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden.”

Russisch gezegde

JE AGENDA DE BAAS

U of uw medewerkers klagen regelmatig over werkdruk? U weet niet meer aan wie en wat te delegeren omdat iedereen vol zit? U raakt na een paar vrije dagen ontmoedigd bij het openen van uw mailbox? U komt door alle verstoringen maar niet toe aan uw geplande werk?

 

Doel:


Tijd om aandacht te besteden aan time-management. Voor sommigen een opfrisser, verdieping of steuntje in de rug, voor anderen een eye-opener of zelfs confrontatie. Het biedt in ieder geval voor iedereen rust in het hoofd en plezier in het werken. 
 
Make a Break biedt een kort en actief programma met thema’s zoals: 
- werkdruk: oorzaken en oplossingen
- persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit
- overzichtelijk en opgeruimd werken
- effectief gebruik van email, taken en planning
- prioriteren en communiceren
- regie houden over korte, middenlange en lange termijn taken
- omgaan met ad-hoc werkzaamheden
- doen wat je beloofd
 

Werkwijze:

 

ONDERDEEL 1: 2 dagdelen workshops

 
 
Workshop 1:   Effectief omgaan met de hoeveelheid werk en interacties
Doelstelling:   Systematisch en planmatig werken. Pro-actief en met regie;
Intentie:          Doen wat nodig is om met plezier je resultaten te halen;
Werkwijze:      Zicht krijgen op de oorzaken van werkdruk en wat eraan te doen is.                      Gesprek over SMART afspraken maken, plannen en je regie nemen                      Grenzen en prioriteiten aangeven en bewaken. Pro-actief zijn.                              Overzicht en inzicht in E-mail werkvoorraad krijgen. Afspraken met                        jezelf maken. Huiswerk;
Tijdsbesteding: 1 dagdeel; 
Groepsgrootte: 7 personen.
 
 
 
Workshop 2:     Systematisch verwerken en plannen van werkvoorraad
Doelstelling:     Leren systematisch te werken, je planning als een prettig en                               handig instrument leren gebruiken. E-mail onder controle
Intentie:         Overzichtelijk en planmatig werken geeft rust.
Werkwijze:       Aanleren van een prettig werkritme. Systematiek aanleren van                             verzamelen, verwerken, plannen en doen. Leren continue overzicht                       te houden en bij te sturen op de werkvoorraad. Het handig gebruik                       maken van email, taken en agenda. Inrichten van persoonlijk                               digitaal planningsysteem dat transparant en overdraagbaar is. 
Instrumenten: Ieder een eigen computer of laptop 
Tijdsbesteding: 1 dagdeel;
Groepsgrootte: 7 personen.
 
 

ONDERDEEL 2: Persoonlijke coaching (on-the-job)

Vervolgens gaan we op maat in een kort individueel coachtraject het geleerde verder uitwerken en aanpakken. 
 
Doelstelling:    Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit vergroten;
Intentie:         Met inzicht en oefening doorbreek je beperkende gewoontes; 
Werkwijze: a.  Inspelen op persoonlijke leerdoelen en gewenste resultaten;
                b.   Eigen ineffectieve routines, patronen en overtuigingen herkennen,                         erkennen en aanpakken;
                c.   Oefenen in nieuw gedrag, communicatie en houding a.d.h.v.                               huiswerkopdrachten;
                d.   Verder werken aan nieuwe werkmethodes en structuur rond                                 werkorganisatie en planning;
Instrumenten: Gesprekken, begeleiding on-the-job, huiswerk;
Tijdsbesteding: gemiddeld 2 x 1 uur per persoon.
 
Investering: 
Activiteit                                             Tijdsinvestering:    
* Intake, voorbereiding & rapportage          0,5 dagdeel
* 2 themaworkshops                                 2 dagdelen
* Individuele coaching                               2 keer 1 uur per persoon 
                                                              = 4 dagdelen bij groep van 7 personen
      
Dagdeelprijs is € 700,- excl. BTW en reiskosten (gemiddelde investering voor een groep van 7 personen is € 4.550). 
 
Trainer:           Karin Peperkamp
 
Make a Break — T. +31 6 1508 6240 — info@makeabreak.nl